Home branding agency admin 6 lutego, 2020

O SPÓŁCE

Innowacyjność w działaniach

Nasza spółka powstała z pragnienia wzbogacania społeczeństwa w wartości, które uznajemy za inspirujące.

Wspieramy
wartościowe innowacyjne przyszłościowe
projekty
JAK DZIAŁAMY

Cykl oceny projektu

1
KROK 1

Przesłanie informacji o projekcie (według formularza)

2
KROK 2

Wewnętrzna analiza zespołu EIASI

3
KROK 3

Przejście wstępnej weryfikacji, ocena potencjału i strategii Spółki podczas spotkań, telekonferencji

4
KROK 4

Due Diligence podmiotu

5
KROK 5

Decyzja inwestycyjna

6
KROK 6

Zawarcie umowy inwestycyjnej

PORTFOLIO

Nasz portfel